Ak by ste sa chceli stať súčasťou nášho spoločenstva, vyplňte, prosím, tento registračný dotazník. Len prihlásené alebo zaregistrované osoby sa môžu podieľať na kampaniach Streetcom.
Prevádzkovateľ údajov: : Streetcom Poland, so sídlom vo Varšave, ul. Foksal 16

Cieľ spracúvania údajov: : Realizácia propagačných a prieskumných akcií s účasťou odborníkov Streetcom; štatistické výskumy a odhaľovanie zneužitia; vymáhanie alebo ochrana pred právnymi nárokmi

Právne základy spracúvania údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR – dobrovoľný súhlas odborníka so spracúvaním jeho údajov a s dostávaním reklamných materiálov, vrátane obchodných informácií; čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – právne opodstatnené záujmy prevádzkovateľa v rozsahu vedenia štatistických výskumov a odhaľovania zneužitia a domáhania sa alebo obrany pred právnymi nárokmi; čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy; čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnuté pre realizáciu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Príjemcovia údajov: Subjekty spracúvajúce údaje na zákazku prevádzkovateľa a subjekty oprávnené získať údaje na základe platnej legislatívy. S jasným, samostatným súhlasom odborníka dôveryhodní obchodní partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom

Práva osoby, ktorej sa údaje týkajú: Právo požadovať opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania údajov; právo vzniesť sťažnosť k dozornému orgánu; iné práva uvedené v „Zásadách ochrany súkromných údajov"

Viac informácií o spracúvaní údajov sa nachádza v „Zásadách ochrany súkromných údajov"